Om terapi

Om Psykodynamisk terapi (PDT)

Psykodynamisk terapi tar sin utgångspunkt i förståelsen för den unika individen snarare än i förväg uppställda manualer. Därför utformas terapin alltid individuellt utifrån den som söker och längden beror på hur omfattande eller begränsat målet man vill uppnå är.

Psykodynamisk terapi är INTE någon quick fix där man bara plockar bort ett beteende eller en känsla, eller ersätter det med något annat. Istället går man ner lite djupare och arbetar bland annat med hur tidigare erfarenheter formar hur man fungerar i nuet. Att förstå den aktuella situationen mot bakgrund av tidigare erfarenheter. Fokus ligger på känslor och relationer.

Modern forskning visar att psykodynamisk terapi ger god effekt vid många olika slags problematik.

Hur samtalet går till

Första steget är att du hör av dig till mig via epost, sms eller telefon. Beskriv gärna lite kort om vad det är du söker hjälp för och om din situation.
Därefter kontaktar jag dig och stämmer av kring det du skrivit och möjligheten att hitta tid för besök på min mottagning.

Samtalen är 50 minuter långa, eller 80 minuter för par. Det första samtalet innebär en kartläggning av din situation samt vad dina önskemål och behov är. Efter det kommer vi tillsammans fram till om och hur vi ska jobba vidare. Du förbinder dig inte till något genom att komma på ett första samtal, utan hur fortsättningen ser ut beror på din individuella situation ser ut.
Vissa kommer några gånger och andra fortsätter under en längre tid.

Lägg till din rubriktext här