Om mig

Om mig

Jag är utbildad psykolog från Uppsala universitet och har varit verksam i 9 år. Jag har en egen psykologmottagning på Drottninggatan 12 i Uppsala. Tidigare har jag arbetat på olika mottagningar inom psykiatrin i Region Uppsala samt inom habiliteringen.

Jag har erfarenhet av att möta både ungdomar och vuxna i samtal, samt utredningar av både barn och vuxna med funktionsnedsättningar. 

Jag har psykodynamisk inriktning (PDT) i mitt arbete och dessutom arbetar jag i förekommande fall med traumabearbetningsmetoden EMDR. 

Sofia Egerlid

Leg. Psykolog